top of page

VERKSAMHETEN

IMG_1461.jpg

Välkommen till Lillstugan!

Lillstugan är ett föräldrakooperativ som ligger i hjärtat av Sävedalen och granne med Ugglumsskolan. Förskolan ligger i närhet till skogen och det inbjuder till många utflykter och äventyr. Vi tar också del av det kulturella utbudet. Lillstugan består av två avdelningar. Blomman är en avdelning för de yngre barnen och Fjärilen är en avdelning för de äldre barnen. Våra lokaler är nyrenoverande och vi har nu en ljus och öppen innemiljö med en planlösning anpassad för barn i 1-3 respektive 3-5 årsåldern. Vi har även en stor och inspirerande gård.

 

På Lillstugan arbetar vi alltid med läroplanen som grund. För att skapa en glädjefylld och lärorik miljö har vi leken som utgångspunkt. Vi som arbetar på Lillstugan är närvarande i barnens världar för att fånga deras spontanitet och genom detta utveckla vår utbildning. Vi strävar efter att alla barn ska få uppleva den tillfredställelsen och glädjen det ger att göra framsteg, övervinna svårigheter och att vara en tillgång till gruppen. 

Systematiskt kvalitetsarbete
För att kvalitetssäkra och utveckla vår verksamhet bedriver vi ett systematiskt kvalitetsarbete där vår verksamhet planeras, följs upp och utvecklas i förhållande till de nationella målen i Läroplanen för förskolan – Lpfö 18. Avdelningar arbetar utifrån sin barngrupp så att barnens intressen och behov till stor del styr valet av arbetsområde. Vår pedagogiska grundtanke är att barn skapar sin kunskap när de är engagerade i rik och meningsfull lek. Vi pedagoger är närvarande med barnen för att ständigt utveckla och utmana barnen. Vi arbetar nära barnen för att höra barnens idéer och tankar så att vi kan bygga vidare på det och på så vis skapa lärandesituationer.


Ett normkritiskt perspektiv
För oss är det viktigt att alla respekteras oavsett kön, etnicitet, religion eller annan trosuppfattning, social bakgrund, sexuell läggning eller funktionsnedsättning. Vi pedagoger arbetar fortlöpande med att utveckla vår egen medvetenhet kring dessa frågor. I vår dagliga verksamhet strävar vi efter att jämställdhetsarbetet ska vara en naturlig och integrerad del. Jämställdhet handlar om att alla ska ha lika möjligheter att utveckla sin fulla potential.


Socialt och emotionellt lärande
Förskolan är en plats där barn har möjlighet att samspela med många andra och detta försöker vi ta tillvara. Vi ger barnen verktyg att kunna hantera konflikter, lösa problem och samspela. Det är vårt ansvar som pedagoger att forma både gruppen och undervisningen så att alla barn känner att de lyckas och är en del av en gemenskap. Vi på förskolan lägger grunden för ett livslångt lärande. Vår verksamhet ska vara rolig, trygg och lärorik för alla våra barn. Detta är vad Läroplanen för förskolan- Lpfö 18 uttrycker och det är grunden i vår verksamhet.

bottom of page