top of page

Lillstugans personal

På Lillstugan arbetar utbildad personal, 4 förskollärare och 2 barnskötare, 1 kock, 2 fasta vikarier och 1 rektor. Tillsammans jobbar vi för att skapa en förskola med hög kvalitet. Vi har ett professionellt bemötande och vi ser en styrka i att våra olikheter i personalgruppen berikar Lillstugan.
IMG_1268 (1).jpg

På varje avdelning arbetar 2 förskollärare och 1 barnskötare. Grundbemanningen på Lillstugan är 3 heltidstjänster per avdelning. Vi arbetar med överanställning, vilket innebär att vi har våra vikarier anställda terminsvis. En stor fördel är att våra vikarier blir en del av arbetslagen och känner verksamheten och barnen mycket väl. När ordinarie personal är frånvarande är det naturligt att någon av våra fasta vikarier täcker upp och när vi är all personal på plats kan vi njuta av att vara extra personal. Vi har även våra egna timvikarier knutna till oss och vi strävar alltid efter att bemanna våra avdelningar med personal som är kända för barnen.

bottom of page