top of page

Föräldraengagemang

Förälder i Föräldrakooperativet Lillstugan
Delaktighet​

 

Vi som har våra barn på förskolan Lillstugan har en unik möjlighet att få insyn i och vara delaktiga i förskolans verksamhet, men det kräver också ett stort engagemang av oss alla. Det kooperativa skapar stora möjligheter att påverka och samverka. Relationerna i kooperativet är värdefulla. Både föräldrars och pedagogers åsikter tillvaratas samt bidrar till att vidareutveckla verksamheten. Förskolans styrelse utgörs av föräldrar och har ett tätt samarbete med personal och rektor, vilket ger föräldragruppen som helhet stor möjlighet till inflytande.

 

Som förälder har ni insatser i form av barngruppsarbete ca 3-5 halvdagar, 1 heldag och ca 1-2 helgstäd per termin (antalet varierar beroende på antal familjer för läsåret). Föräldrarna som inte sitter i styrelsen är indelade i arbetsgrupper där varje familj medverkar i en arbetsgrupp.

​Grupperna på Föräldrakooperativet Lillstugan

Grupperna just nu på Lillstugan är:

Innegruppen Fjärilen och Innegruppen Blomman – fixar praktiska sysslor gällande miljön så som målning och lättare byggen
 

Utegruppen – sopar gården, fixar olika säsongsbundna göromål samt bygger och fixar på gården
 

Aktivitetsgruppen – anordnar aktiviteter utanför förskoletid och extra festligheter vid förskolans olika firanden
 

IT-gruppen – stöttar verksamheten med allt kring IT
 

Rekryteringsgruppen – ansvariga för köplatserna till förskolan samt att informera och rekrytera nya barn och familjer till förskolan
 

Övrig information

 

Vi har gemensamma städdagar en gång per termin då vi hjälps åt med sådant som behöver göras. Vanligtvis brukar dessa fixardagar även innehålla god fika och vara trevliga dagar att umgås på.
Vi har även trevliga gemensamma aktiviteter under året som aktivitetsgruppen anordnar. Höstruskfest och utflykt till torpet Freden är två populära aktiviteter.
Lillstugan drivs som en ekonomisk förening. Varje år har föreningen årsmöte med redovisning för medlemmarna bokslut och verksamhetsberättelser samt val av styrelse. 

Under sin tid som förälder på förskolan sitter de flesta i styrelsen under en period.

bottom of page